https://www.facebook.com/ocalonyswiatENGLISH

Home / Konferencja w Ministerstwie Środowiska

Konferencja w Ministerstwie Środowiska

Fundacja Ocalony Świat

Konferencja w Ministerstwie Środowiska | Fundacja Ocalony Świat

W dniu 19 kwietnia 2016 roku na zaproszenie wiceministra środowiska i głównego geologa kraju Mariusza Orion Jędrysek przedstawiciele Fundacji „Ocalony Świat” z Kowalewa Pomorskiego uczestniczyli w konferencji pn." Strategia rozwoju geoturystyki i geoparków w Polsce" odbywającej się w siedzibie ministerstwa w Warszawie.

Wśród zaproszonych 43 uczestników byli reprezentanci istniejących i działających w Polsce geoparków, Parków Narodowych, Lasów Państwowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, włodarze miast, przedstawiciele Departamentów Ministerstwa Środowiska, Rady Geologicznej oraz Państwowego Instytutu Geologicznego.

Tematyka poruszana podczas konferencji związana była głównie z najciekawszymi pod względem geoturystycznym regionami w Polsce. Dla zrozumienia "geturystyka" to nowy rozwijający się trend w turystyce poznawczej nastawionej na przeżycia, edukację oraz na czerpanie przyjemności z poznawania obiektów i procesów geologicznych. Jest ściśle związany z ochroną przyrody nieożywionej.

Podczas konferencji poruszano również tematy związane z finansowaniem i powstawaniem różnego rodzaju obiektów geoturytycznych. Wiceminister oraz inni prelegenci podkreślali jak ważna w tym zakresie jest współpraca z władzami samorządowymi, lokalnymi grupami działania a także z lokalnymi przedsiębiorcami i lokalną społecznością.

Przedstawiciele Fundacji zwrócili się również do Wiceministra z prośbą o dodanie wytycznych do ustawy o ochronie przyrody lub ustawy prawo geologiczne i górnicze, w jakich sytuacjach głaz narzutowy może zostać prawnie chroniony. Jest to dość cenna uwaga ze względu na to, że do tej pory ani ustawy ani żadne rozporządzenie nie mówi jakie głazy powinny zostać prawnie chronione. W odpowiedzi na to zapytanie Główny Geolog Kraju zaproponował przygotowanie przez Fundację i przesłanie do Ministerstwa propozycji zmian w ww. ustawach.

Jako jedyni przedstawiciele województwa Kujawsko – Pomorskiego członkowie Fundacji mieli okazję zaprezentować cele realizowane na rzecz ochrony przyrody nieożywionej.


Konferencja w Ministerstwie Środowiska
Konferencja | Ministerstwo Środowiska | Geoparki