https://www.facebook.com/ocalonyswiatENGLISH

Home / Młyn Gapa / Opieka Fundacji nad Młynem

Opieka Fundacji nad Młynem

Fundacja Ocalony Świat

Opieka Fundacji nad Młynem | Fundacja Ocalony Świat

Jednym z podstawowych zadań Fundacji „Ocalony Świat” jest również ratowanie przed zniszczeniem zabytków takich jak przedmiotowy młyn.

Dlatego też Fundacja podjęła się opieki na tym historycznym budynkiem zbierając środki na bieżące utrzymanie młyna w stanie nie zagrażającym dalszemu zniszczeniu a także na odszukanie materiałów pozwalających szczegółowo odtworzyć historię Osady Gapa i młyna. Do tej pory udało się odnaleźć archiwalne mapy, które lokalizację Młyna Gapa wskazują już w roku 1784. Wiadomo jednak, że obiekt ten istniał już w XIV wieku.

Fundacja zatem chcę odtworzyć jak najbardziej szczegółowo tę historię. Ważnym aspektem dla Fundacji jest również poznanie historii geologicznej otaczającego młyn, przepięknego krajobrazu ukształtowanego przez przechodzące przez te tereny lodowce.

Do tego niezbędna jest pomoc specjalistów różnych dziedzin z którymi Fundacja współpracuję a także pomoc finansowa różnych instytucji i osób prywatnych. Zachęcamy zatem do współdziałania w zakresie ratowania tak cennego zabytku

Opieka Fundacji nad Młynem | Fundacja Ocalony Świat

Opieka Fundacji nad Młynem
Młyn Gapa | Nowa Wieś