https://www.facebook.com/ocalonyswiatENGLISH

Home / O fundacji / Misja Fundacji Ocalony Świat

Misja Fundacji

Misją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, zwiększając jednocześnie świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Misja to także podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony dziedzictwa narodowego i kultury materialnej.

Fundacja poprzez swoje działania będzie uświadamiać społeczności wagę ochrony elementów przyrody jakimi są głazy narzutowe, rozbudzać i podnosić poziom wiedzy geologicznej wśród młodzieży oraz pobudzać inicjatywę społeczną na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.

Cele i wizja

Fundacja Ocalony Świat została ustanowiona, głównie w celu ratowania przed zniszczeniem głazów narzutowych – najstarszych obiektów jakie istnieją na Ziemi oraz przedmiotów użytkowych wykonanych z kamienia.

Celem fundacji jest, aby ocalone obiekty oraz kamienne wytwory pracy ludzkiej zostały zabezpieczone i przede wszystkim udostępnione szerokiej publiczności w tworzonych lapidariach.

Założyciel i prezes Fundacji Tomasz Curyło mówi:

- jedno z takich wyjątkowych miejsc, w którym w zasięgu ręki będą obiekty liczące nawet kilkaset milionów lat chcemy stworzyć w Kowalewie Pomorskim. Naszym celem jest, aby unikatowy w skali kraju zbiór ocalonych przez zniszczeniem głazów narzutowych, kamieni młyńskich oraz elementów architektury kamiennej mógł służyć jako źródło wiedzy dla szkół, uczelni i tysięcy pasjonatów z kraju i zagranicy chcących bliżej poznać historię Ziemi. Tak ambitnych celów nie sposób zrealizować w pojedynkę, wymaga to wsparcia i zaangażowania wielu osób, organizacji, a także urzędów i instytucji publicznych. Dlatego też zebrałem grupę pasjonatów i postanowiłem powołać Fundację "Ocalony Świat". Jej podwaliną będzie gromadzona przeze mnie przez ostatnie kilka lat kolekcja kamieni młyńskich oraz unikatowych głazów.

Fundacja będzie aktywnie działać
na rzecz stworzenia Parku Petrograficznego i Muzeum Kamienia
w Kowalewie Pomorskim,

które będzie obiektem geoturystycznym promującym nie tylko działania statutowe Fundacji, ale także okoliczne miejscowości. Ponadto prowadzone będą działania na rzecz zmiany postaw społecznych zmierzające do podniesienia świadomości z zakresu konieczności i metod ochrony przyrody nieożywionej.

Fundacja Ocalony Świat będzie aktywnie działać na rzecz stworzenia lapidarium w Kowalewie Pomorskim
Misja Fundacji Ocalony Świat