https://www.facebook.com/ocalonyswiatENGLISH

Home / O fundacji / O fundacji

Fundacja Tomasza Curyło "Ocalony Świat"

została zarejestrowana w grudniu 2015 roku.

Intencją powstania Fundacji jest ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej
– głównie ratowanie przed zniszczeniem głazów narzutowych - najstarszych zabytków jakie istnieją na Ziemi.

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja inicjuje i wspiera działania na rzecz ochrony środowiska zwiększając jednocześnie świadomość ekologiczną społeczeństwa w tym dzieci i młodzież. Uświadamia również społeczności znaczenie ochrony elementów przyrody takich jak głazy narzutowe.

Fundacja podejmuje również działania i realizuje przedsięwzięcia zmierzające do ochrony dziedzictwa narodowego i kultury materialnej oraz pobudza inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.

Przy współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami naukowymi zgromadzone środki finansowe Fundacja przeznacza na finansowanie pozyskiwania i wydobycia głazów narzutowych, przedmiotów użytkowych wykonanych z kamienia opiekę nad zabytkami oraz edukację w zakresie geologii i ekologii

Organizacja dąży do utworzenia
w Kowalewie Pomorskim Parku Petrograficznego i Muzeum Kamienia

– szczególnie wartościowego obiektu geoturystycznego mającego znaczenie dla zrozumienia historii Ziemi. Stworzenie takiego miejsca dowartościuje okoliczne miejscowości oraz rozwinie i umocni wśród społeczeństwa postawy nastawione na aktywne współdziałanie w zakresie ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej.

Organizacja opiekuję się również zabytkowym Młynem Gapa
w miejscowości Nowa Wieś gm. Ciechocin.


Intencją powstania Fundacji Ocalony Świat jest ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej
O fundacji Ocalony Świat