https://www.facebook.com/ocalonyswiatENGLISH

Home / Wybrane realizacje / Park Petrograficzny i Muzeum Kamienia

Fundacja ''Ocalony Świat''
została ustanowiona głównie w celu

stworzenia w Kowalewie Pomorskim
parku petrograficznego

- jedynego tego typu miejsca w Polsce.

Na powierzchni ok. 4,5 ha planowane jest stworzenie obiektu, który służył będzie jako źródło wiedzy dla szkół, uczelni i innych hobbystów, chcących poobcować z naturą i poznać historię kształtowania Ziemni przez lądolód. W chili obecnej teren ten jest nieuporządkowany i wymaga dużego nakładu pracy. Głazy narzutowe są wyłącznie gromadzone.

czytaj więcej ...

Poniżej informacje na temat realizowanych przedsięwzięć w tworzonym Parku.

22.10.2016 Wizyta studentów Wydziału Nauk o Ziemi UMK

W ramach rozpoczętej współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi UMK w Toruniu jako pierwsi swoją wizytę w Kowalewie Pomorskim złożyli studenci kierunku studia miejskie wraz opiekunem dr inż. Krzysztofem Rogatka odpowiedzialnym za prowadzenie współpracy ze strony WnoZi. Celem spotkania było przeprowadzenie przez studentów wizji terenowej. Jest to element niezbędny do dalszego opracowania koncepcji zagospodarowania tworzonego Parku Petrograficznego, którą będą przygotowywać w ramach swoich zajęć.

Czytaj więcej...

30.06.2016 Budowa ogrodzenia i wycinka drzew

Koniec czerwca to początek kolejnych prac w tworzonym Parku Petrograficznym i Muzeum Kamienia. Były one związane z wycinką starych, uschniętych drzew, które zagrażały bezpieczeństwu. Rozpoczęto również budowę ogrodzenia, które zabezpieczy część zgromadzonych głazów.

Czytaj więcej...

11.05.2016 Pierwsze odwiedziny - SP Kowalewo Pomorskie

Dnia 11 maja 2015 roku swoją wizytę w siedzibie Fundacji i tworzonego Parku Petrograficznego i Muzeum Kamienia złożyła młodzież z klasy V a Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. W ramach lekcji przyrody wraz z Panią Elżbietą Kuciak – Olszewską oraz wychowawczynią Panią Danutą Kraśniewską młodzież przebyła pieszo dwa i pół kilometra aby zobaczyć rekordowy zbiór wyjątkowych głazów narzutowych oraz dowiedzieć się więcej na temat pasji założyciela i prezesa Fundacji.

Czytaj więcej...

27.04.2016 Szczegółowa inwentaryzacja geodezyjna

W związku z koniecznością przygotowania podkładu mapowego niezbędnego do dalszych prac związanych z opracowaniem koncepcji Parku Petrograficznego przez architekta krajobrazu, zaprzyjaźniona z Fundacją firma Geo – Kart Krzysztof Chmielewski z Kowalewa Pomorskiego wykonała jeszcze bardziej szczegółową inwentaryzację terenu

Czytaj więcej...

07.04.2016 Identyfikacja głazów - Dr Dariusz Gałązka

Na początku kwietnia miało miejsce spotkanie z kolejnym przedstawicielem Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie - Kierownikiem Programu Kartografia Geologiczna Podstawowa dr Dariuszem Gałązka. Pan Dariusz jako specjalista w dziedzinie głazów narzutowych przybył do Kowalewa Pomorskiego aby obejrzeć zgromadzoną przez Tomka kolekcję i podzielić się swoją fachową wiedzą. Żeby móc rozpocząć kolejne prace nad tworzeniem Parku Petrograficznego istotna jest wiedza na temat zgromadzonych do tej pory okazów.

Czytaj więcej...

05.03.2016 Wykonanie czternastokąta o średnicy 17m

Tomek postanowił zrealizować swoje pierwsze pomysły dotyczące tworzonego parku petrograficznego. W celu wyeksponowania zgromadzonych kamieni młyńskich, według własnej koncepcji opracował projekt, który zakładał wykonanie czternastokąta o średnicy 17m.

Czytaj więcej...


Park Petrograficzny i Muzeum Kamienia w Kowalewie Pomorskim