https://www.facebook.com/ocalonyswiatENGLISH

Home / Zamierzenia fundacji / Edukacja ekologiczna i geologiczna

Edukacja ekologiczna i geologiczna

Dostrzeganie nieracjonalnego gospodarowania zasobami środowiska przez ludzi oraz brakiem troski o otaczającą nas przyrodę sprawiło, że jednym z głównych zadań Fundacji jest prowadzenie edukacji przyrodniczej i ekologicznej społeczeństwa.

Edukacja ta ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa.

Fundacja chce aby edukacja uwrażliwiła społeczeństwo
na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego
a w szczególności na ochronę głazów narzutowych
jako najstarszych zabytków świata.

Poprzez swe działania jakimi będą prowadzenie zajęć w szkołach o tematyce poświęconej wybranym zagadnieniom z ekologii, ochrony środowiska i geologii Fundacja zamierza motywować uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska i geologii. Będziemy również organizować wycieczki dydaktyczne o tematyce ekologicznej i geologicznej, spotkania ze specjalistami a także różnego rodzaju konkursy, turnieje i warsztaty w szkołach.

Poprzez wydawanie broszur, ulotek i prowadzenie kampanii informacyjnych pragniemy rozwijać i umacniać wśród obywateli postawy nastawione na aktywne współdziałanie w zakresie edukacji ekologicznej.


Fundacja chce aby edukacja uwrażliwiła społeczeństwo na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego
Edukacja ekologiczna i geologiczna