https://www.facebook.com/ocalonyswiatENGLISH

Home / Zamierzenia fundacji / Ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej

Ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej

Działalność Fundacji „Ocalony Świat” koncentruje się na ochronie przyrody ożywionej i nieożywionej.

Poprzez swe działania chcemy zaspokajać potrzebę wiedzy o sposobach ochrony przyrody gromadząc, wytwarzając i przekazując wartościowe informacje w sposób szczególnie zrozumiały dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami naukowymi pomoże nam również w realizacji działań prawnych związanych z nadawaniem statutu pomników przyrody.

Chcemy aby regulacje prawne związane z szeroko pojętą ochroną przyrody były w sposób rzetelny i zrozumiały przekazywane społeczeństwu i innym instytucjom.

Ochrona przyrody to dla Fundacji także tworzenie obiektów geoturytycznych w których ocalone okazy głazów narzutowych, oraz kamiennych wyrobów pracy ludzkiej zostaną zabezpieczone i udostępnione szerokiej publiczności.

Pozwoli to na promocje i rozwój turystyki poznawczej, nastawionej na przeżycia, bazującej na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych oraz doznawanie obcowania z naturą.


Działalność Fundacji „Ocalony Świat” koncentruje się na ochronie przyrody ożywionej i nieożywionej.
Ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej