https://www.facebook.com/ocalonyswiatENGLISH

Home / Zamierzenia fundacji / Stworzenie Parku Petrograficznego i Muzeum Kamienia w Kowalewie Pomorskim

Fundacja ''Ocalony Świat''
została ustanowiona głównie w celu

stworzenia w Kowalewie Pomorskim
Parku Petrograficznego i Muzeum Kamienia w Kowalewie Pomorskim

- jedynego tego typu miejsca w Polsce.

Jego powstanie wiąże się pasją założyciela i prezesa Fundacji, który od kilku lat ratuje przed zniszczeniem głazy narzutowe - najstarsze zabytki jakie istnieją na Ziemi oraz przedmioty użytkowe wykonane z kamienia. To dziedzictwo geologiczne i kulturowe, które należy zachować.

Głazy narzutowe przybyły do nas niezwykle oryginalnym transportem lodowym ze Skandynawii i stanowią pozostałość lodowców kontynentalnych, które w epoce czwartorzędu pokrywały Polskę. Na powierzchni głazów możemy zobaczyć ślady transportu lodowcowego m.in. zaokrąglone kształty, rysy i wygłady. To na podstawie głazów narzutowych wyznacza się granicę największego zasięgu lodowca na terenie Polski, czasu trwania zlodowacenia a także kierunki ruchu lądolodu.

Okazały zbiór ''uratowanych'' głazów narzutowych, kamieni młyńskich i architektury kamiennej ma upowszechniać nasze dziedzictwo geologiczne. Ma to być źródło wiedzy dla szkół, uczelni i innych hobbystów, chcących poobcować z naturą i poznać historię kształtowania Ziemni przez lądolód. Poprzez edukację Fundacja chce uwrażliwić społeczeństwo na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego a w szczególności na ochronę głazów narzutowych.

Na powierzchni ok. 4,5 ha planowane jest stworzenie obiektu będącego jednocześnie obiektem geoturystycznym, który dowartościuje okoliczne miejscowości. Będzie to park edukacyjny w którym nawet najmłodsi będą pogłębiać swoją wiedzą z zakresu ekologii, ochrony środowiska, historii i geologii. Będzie to jeden z najciekawszych obiektów w Polsce, który rozwinie i umocni wśród społeczeństwa postawy nastawione na aktywne współdziałanie w zakresie ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej.

Docelowo w parku znajdą się ścieżki edukacyjne przy których ustawione zostaną zgromadzone okazałe głazy narzutowe wyposażone w tablice informacyjne określające rodzaj oraz miejsca ich pochodzenia. Planowane jest wyeksponowanie ok. 100 głazów. Będą to wybrane - spośród liczącej ok. 300 sztuk i ciągle powiększającej się kolekcji - głazy o okazałych rozmiarach cenne pod względem geologicznym i naukowym.

Interesującą częścią obiektu będzie ekspozycja zgromadzonych kamieni młyńskich i innej architektury kamiennej pozwalająca uzmysłowić odwiedzającym znaczenie wykorzystania kamienia w codziennym dawnym życiu.

Dopełnieniem pięknego krajobrazu będzie hektarowy staw z plażą, który zapewni sielankowy klimat sprzyjający chwilowej odskoczni od codziennego zgiełku i rutyny. Ponadto w parku znajdą się place zabaw dla dzieci, altanki oraz miejsca na grill, ognisko i warsztaty plenerowe, kamienny zegar słoneczny, stacja meteorologiczna oraz wieża widokowa.

Dlatego też wszystkie elementy architektury i budowli, które powstaną w Parku z głazów będą odpowiednio wyeksponowane i opisane. W ten sposób nawet ławki, stoły ogrodzenie czy brama będą popularyzowały głazy jako elementy przyrody nieożywionej o unikatowej wartości dla społeczeństwa. Cały obiekt będzie ogrodzony i dostosowany do potrzeb zarówno najmłodszych jak starszych oraz osób niepełnosprawych. Duża powierzchnia Parku zapewni spokój, komfortowe samopoczucie i pozwoli uzmysłowić społeczności znaczenie takich elementów przyrody na które dotychczas nie zwracali uwagi.

W pobliskim budynku powstanie również muzeum gdzie wyeksponowane będą zgromadzone skamieniałości oraz narzędzia używane przez ludzi wykonujących tzw. ginące zawody. Obok znajdzie się sklepik z galanterią kamienną oraz sala konferencyjno – edukacyjna która będzie miejscem spotkań, przemówień, zebrań, zabawy i nauki.

Adresatami oferty edukacyjnej będą głównie lokalne szkoły i turyści, a wśród nich także rodziny z małymi dziećmi. Działania w ramach geoedukacji zmierzać będą również do promocji bliższego bezpośredniego kontaktu z naturą oraz podniesienia świadomości dla skuteczniejszej i szerzej zakrojonej ochrony środowiska. Programy edukacyjne obejmują zajęcia terenowe, warsztaty oraz działania edukacyjne prowadzone przez studentów i nauczycieli zaprzyjaźnionych z Fundacją. Projekty edukacyjne obejmują również wystawy, konkursy, gry edukacyjne, publikacje edukacyjne (książki dla dzieci), które można będzie przeprowadzić na terenie Parku i Muzeum.

Park Petrograficzny i Muzeum Kamienia będzie miejscem, gdzie w przystępny sposób każdy będzie mógł pogłębić wiedzę w różnych dziedzinach, takich jak geologia, biologia, geografia, historia i turystyka, a tym samym wzbudzić w sobie świadomość odnośnie ochrony dziedzictwa, a szczególnie lokalnego dziedzictwa geologicznego. Powstawanie tego typu obiektu geoturystycznego dowartościuje okoliczne miejscowości i sprawi, że Kowalewo Pomorskie stanie się wizytówką Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Rozwinie również i umocni nowy trend w turystyce jakim jest geoturystyka.


Park Petrograficzny i Muzeum Kamienia w Kowalewie Pomorskim
Stworzenie Parku Petrograficznego i Muzeum Kamienia w Kowalewie Pomorskim