https://www.facebook.com/ocalonyswiatENGLISH

Home / Zamierzenia fundacji

Fundacja ''Ocalony Świat''
została ustanowiona głównie w celu

stworzenia w Kowalewie Pomorskim
parku petrograficznego

- jedynego tego typu miejsca w Polsce.


Fundacja 'Ocalony Świat' została ustanowiona głównie w celu stworzenia w Kowalewie Pomorskim parku petrograficznego
Zamierzenia fundacji 'Ocalony Świat'